Nechcete platit instalační poplatek?

Začněte používat OptiLynx bez vstupní investice!


Instalační poplatek Měsíční poplatek
1. pobočka zdarma 1.549 Kč
2. pobočka zdarma 1.199 Kč
3. pobočka zdarma 1.099 Kč
4. pobočka zdarma 999 Kč
5. a další pobočky zdarma dle individuální cenové nabídky

Tento tarif obsahuje kontinuální základní support a možnost získání slevy na programovací čas pro přidání vlastního funkce / reportu do OptILynx.


Chcete si snížit měsíční poplatky?

Využijte možnosti počáteční platby a získejte tak velmi nízké měsíční ceny!


Instalační poplatek Měsíční poplatek
1. pobočka 25.900 Kč 200 Kč*
2. pobočka 18.900 Kč 200 Kč*
3. pobočka 17.900 Kč 200 Kč*
4. pobočka 16.900 Kč 200 Kč*
5. a další pobočky dle individuální cenové nabídky 200 Kč*

Tento tarif obsahuje pouze úvodní support a nemá možnost získání slevy na programovací čas pro přidání vlastního funkce / reportu do OptILynx.


Oba platební tarify obsahují možnost importu Vašich stávajících dat**


Přesto se bojíte, že Vám OptiLynx nebude vyhovovat?

Ručíme za kvalitu našeho softwaru a proto pokud během prvních 30 dní zjistíte, že Vám software nevyhovuje, budou veškeré Vaše platby za softwarové řešení i podporu navráceny.* platí při ročním vyúčtování - tj. 2400 Kč za rok. Při měsíčním vyúčtování 250 Kč za měsíc. 

** Za předpokladu dodání těchto dat ve strojově čitelném formátu (.csv či podobné). Importovány mohou být skladové položky, zákazníci, služby a dodavatelé.

Veškeré ceny na této stránce jsou uvedeny bez DPH.